Sende SMS

Alle klubber på medieplattformen har mulighet å sende ut SMS via CRM-systemet.SMS ligger som en inkludert del i Lime Marketing. Ta kontakt med NTF dersom du ikke har tilgang eller ønsker en gjennomgang.

Annonse: