ÅRETS FOTBALLFRIVILLIG 2022 ER KÅRET!

2022 er Frivillighetens år, og denne høsten har ligasponsor OBOS og Norsk Toppfotball, sammen med klubbene i OBOS-ligaen og klubber i Eliteserien, gjennomført kampanjen Årets fotballfrivillig.

Kampanjen hadde tre hovedformål:

  1.  Den skulle bidra til å hedre alle dem som deltar i frivillig arbeid i norske fotballklubber

  2. Den skulle løfte frem verdien og viktigheten av frivillig arbeid i norsk fotball

  3. Den skulle rekruttere folk til frivillig arbeid i fotballklubbene


Kampanjen er gjennomført i tre faser:

  1. Nominering av lokale kandidater gjennom de 16 OBOS-ligaklubbene samt en «åpen klasse»

  2. Lokal avstemming for å finne de 20 finalistene

  3. Nasjonal avstemming samt jury-vurdering for å kåre en vinner


Totalt ble det over 500 nominasjoner fordelt på de 16 klubbene + Åpen klasse.
Over 600 personer har sagt de kan tenke seg å bli frivillig i en fotballklubb.
Mer enn 15.000 stemmer ble avgitt.

I tillegg kan nevnes at kampanjen har skapt enormt engasjement og fått mye oppmerksomhet med flere millioner visninger på nettet, artikler i lokalaviser og deling av saker på Facebook og i andre sosiale medier.

20 NASJONALE FINALISTER

Etter den lokale avstemningen stod man igjen med 20 finalister:

Om finalistene sier juryen følgende:
De tjue finalistene viser frem på en veldig god måte bredden i alt det som gjøres av frivillig arbeid i en fotballklubb: fra å stå i kiosken som vaffel-steker og pølse-selger på kampdag, via dette med å skape liv og røre på tribunen gjennom flotte tifoer – til å legge til rette for et treningstilbud til barn og unge, for å nevne noe.

Etter juryens mening har egentlig alle de 20 nasjonale finalistene fortjent å bli kåret til årets vinner, ikke bare fordi de fikk flest stemmer lokalt, men også fordi hver og en av dem står for mye av det som er så viktig med frivilligheten; nemlig at man bidrar for fellesskapet og tilrettelegge for gode opplevelser for mange flere enn seg selv.

VINNEREN
Men som kjent kan det til slutt bare være én vinner. Og det er altså både stemmene fra folket og stemmene fra juryen som til sist har avgjort hvem som er kåret til Årets fotballfrivillig 2022.

Om vinneren sier juryen følgende:
Å være frivillig i fotballen innebærer at man bruker av sin egen tid og sine egne krefter til å gjøre noe som kommer andre til gode. Det innebærer et stort aspekt av uselviskhet og et brennende ønske om å bidra til fellesskapet. Å bli kåret til Årets fotballfrivillig betyr at man i tillegg til dette har stått for noe ekstraordinært langt utover det som kan forventes, noe som har blitt lagt merke til av mange og som har hatt en effekt og betydning for enda flere.

Årets vinner var en av dem som fikk klart flest stemmer i den nasjonale avstemningen. Det viser at innsatsen er lagt merke til av mange og at den blir satt veldig stor pris på.

I tillegg har juryen, når den har avgitt sine stemmer, lagt vekt på dette med rekruttering til frivillig arbeid og oppfølging av de frivillige. Årets vinner har på en forbilledlig måte bidratt til økt rekruttering av frivillige til innsats i klubben, blant annet gjennom sin inkluderende og engasjerende væremåte. Å gjøre det gøy å være frivillig er ofte lettere sagt enn gjort, men årets vinner har gjennom sitt sterke engasjement og ekte tilstedeværelse sørget for nettopp dette, blant annet gjennom måten vinneren har organisert det frivillige arbeidet i klubben på og ikke minst når det gjelder dette med å følge opp og ta vare på de som har meldt seg til frivillig arbeid i klubben. Det å ha en som ser dette arbeidet og den innsatsen man legger ned som frivillig, og som er raus med anerkjennelsen av dette, som får den enkelte til å føle seg verdsatt og sett, er utrolig viktig – og også dette har årets vinner klart til gagns.

En fotballklubb eller idrettsklubb – det være seg uansett topp eller bredde – er ofte navet eller knutepunktet i et lokalsamfunn og et nærmiljø. Det er her man kan møtes, uansett alder, til trening og et sosialt fellesskap både på og utenfor banen. I den forbindelse er det viktig at klubben har ambassadører og ildsjeler som kan bygge bro ut mot lokalsamfunnet og annet organisasjonsliv. Også dette er en rolle årets vinner oppfyller til de grader. I tillegg bidrar vinneren til å løfte frivillighetens betydning for fotballen og for idretten, både i og utenfor egen klubb – og får således satt et viktig samfunnsbidrag på dagsorden.

Årets vinner er – som det stod i nominasjonsbegrunnelsen – rett og slett ei superdame!

Det er derfor en stor glede å kunne fortelle at Årets fotballfrivillig 2022 er Stina Mostervik fra Ranheim IL Fotball! Gratulerer!

Se da TV2 Sport fulgte Stina på jobb som frivillig i Ranheim IL Fotball.
 

IMG_4988.jpg
Juryen har bestått av:
Per Ravn Omdal, tidligere fotballpresident i NFF
Mattis Koppang, Frivillighet Norge
Petter Bø Tosterud, fotballkommentator Discovery
I tillegg har markedssjef Iren Kjus i Norsk Toppfotball og sponsoransvarlig Eddie Chr Thomas i OBOS bistått juryen i dets arbeid.

 

Annonse: