FN OG UEFA LANSERER «FOOTBALL FOR THE GOALS» - MED NORGE SOM PILOT

For første gang i historien etablerer FN et bærekraftprosjekt i fotballen, med UEFA som partner og Norge som første pilot.

- Det er en stor ære at både FN og UEFA anerkjenner norsk fotballs arbeid og posisjon for å utvikle konseptet «Football For The Goals» sammen med dem begge og vår mediepartner TV 2.  Vi må alle jobbe sammen for en bærekraftig fremtid, sier fotballpresident Lise Klaveness.

— Styreledere Jan Erik Fåne i TFK og Cato Haug i NTF

— Fotballen har et ansvar for å iverksette tiltak for å bidra til å skape en bærekraftig fremtid, samtidig som vi sikrer inkludering, likhet og rettferdighet for mennesker lokalt, regionalt, nasjonalt og i hele verden.

Unikt samarbeid

Norges Fotballforbund (NFF), Toppfotball Kvinner (TFK), Norsk Toppfotball (NTF), Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) og mediepartner TV 2 går med piloten sammen om å innfri bærekraftsmålene til FN med fotballen som utgangspunkt og plattform.

«Football For The Goals» skal engasjere fotballen og store aktører til å utnytte sportens globale fotavtrykk for å fremme bærekraft, likhet, menneskerettigheter og klimahandlinger ved handlinger som støtter bærekraftmålene. 

- FN anerkjenner den mektige stemmen fotball har i det globale samfunnet og rollen fotball kan spille for å øke bevisstheten rundt FNs bærekraftmål gjennom spillets popularitet. Ikke bare er fotball den mest populære sporten i verden, den er også den mest tilgjengelige. «Football For The Goals» gir en unik mulighet til å øke bevisstheten og få verden til å handle etter FNs bærekraftmål. Vi ser frem til at mange i fotballmiljøet blir med på denne innsatsen over hele verden, sier FNs visegeneralsekretær Amina J. Mohammed.

Vil erstatte granulat

Norsk fotball vil sammen med myndighetene jobbe for å erstatte dagens granulat i kunstgressbaner med annet miljøvennlig materiale innen 2030.

Å redusere bruken av plast og videreutvikle arbeidet med inkludering og likestilling med nye ambisiøse mål vil være en viktig del av prosjektet.

I tråd med FNs krav til at Norge skal være pilot er fotballens rettighetshaver TV 2 med på ”Football For The Goals”.

- Det er et privilegium for TV 2 å være en den del av FNs «Football For The Goals». Vi håper andre i mediebransjen også vil være med  og sørge for oppmerksomhet om fotballens bidrag til et mer bærekraftig samfunn. Vi tror dette er noe alle som er interessert i fotball ønsker å være en del av, sier Olav Sandnes, administrerende direktør i TV 2.  

TV 2 sin hovedoppgave blir å kommunisere ut budskapet og gjøre prosjektet kjent.

- Gir oss kraft

Det unike samarbeidet mellom FN og norsk fotball innebærer at klubbene i Eliteserien og Toppserien samt NISO og mediepartner TV 2 skal jobbe med bærekraftmål på klubb- og liganivå.

Det vil bli utviklet manualer for hvordan arbeidet skal skje i praksis slik at alle i norsk fotball kan bidra til en bærekraftig fremtid.

- Fotballen har et ansvar for å iverksette tiltak for å bidra til å skape en bærekraftig fremtid, samtidig som vi sikrer inkludering, likhet og rettferdighet for mennesker lokalt, regionalt, nasjonalt og i hele verden. Samarbeidet med FN vil gi oss kraft og inspirasjon til å gi hele norsk fotball et markant løft for en mer bærekraftig fotball. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, sier styrelederne Jan Erik Fåne i TFK og Cato Haug i NTF, og NISO-leder Erlend Hanstveit i en felles uttalelse. 

FN ønsker at den norske piloten og manualen for konkrete tiltak skal kopieres og brukes i deres globale utrulling i årene som kommer.

- FN vil uttrykke takknemlighet for hvordan vi kan etablere et globalt program for støtte til bærekraftsmålene med utgangspunkt i samarbeidet med norsk fotball. Vi vil alltid anerkjenne Norges banebrytende eksempel når vi går videre med dette, sier Maher Nasser, direktør for Outreach Division i FNs avdeling for global kommunikasjon.

FNs Bærekraftsmål

  • De 17 bærekraftsmålene ble vedtatt av verdensledere på det historiske toppmøtet for bærekraftig utvikling i september 2015.
  • Målene omfatter alt fra helse, til likestilling og utdanning, og mobiliserer innsats over hele verden for å få slutt på alle former for fattigdom, bekjempe ulikheter og takle klimaendringer innen 2030.

Les mer om bærekraftsmålene på FN sine sider

Annonse: