Norsk Toppfotball søker administrerende direktør

Vil du være med å forme fremtiden til Norsk Toppfotball?

Norsk Toppfotball søker en inspirerende og strategisk administrerende direktør. NTFs organisasjon spiller en avgjørende rolle i utviklingen av toppfotballen i Norge, og vi søker en kandidat som kan være en samlende kraft for deres 32 toppklubber, Norges Fotballforbund, Toppfotball Kvinner, Norsk Ligafotball og andre interesseorganisasjoner / stakeholdere.

I denne nøkkelrollen vil du være ansvarlig for å utvikle og implementere strategier som styrker norsk toppfotball både nasjonalt og internasjonalt. Du vil samarbeide tett med styret, klubbene og andre interessenter for å sikre en bærekraftig og vellykket fremtid for norsk toppfotball. Ditt ansvar inkluderer å etablere sterke samarbeidsforhold med Eliteserien og OBOS-ligaens klubber, og du skal fungere som deres representant i organisasjonen. Din rolle inkluderer også å representere organisasjonen i media og offentligheten, opprettholde høy integritet og etikk i all kommunikasjon og PR-arbeid.
 
Vi ser for oss at du har bred erfaring fra organisasjonsledelse med personalansvar og utvikling av lederteam. Din rolleforståelse for NTF's plass i fotballens komplekse strukturer blir viktig for å lykkes i jobben. Du bør ha gode strategiske evner, med fokus på å utvikle og implementere både kortsiktige og langsiktige mål.

Vi mener rett person har god kunnskap om fotball og fotballmiljøet i Norge. Gode kommunikasjons- og forhandlingsevner, samt gode språkkunnskaper på engelsk, er også viktige kvalifikasjoner. Fotballens rolle i samfunnet bør være en drivkraft for ditt brennende engasjement, og du bør aktivt samarbeide med andre fotballorganisasjoner for å fremme positiv utvikling.
 
Vi inviterer deg til å bli en del av Norsk Toppfotball og være med på å forme fremtiden til Norsk Toppfotball.

Ønsker du mer informasjon kan du rette dine spørsmål til Assessit ved Martin Feiring Sletten, tlf. +47 902 81 016 eller John Holen, tlf. +47 924 31 993. Alle henvendelser til Assessit behandles konfidensielt i prosessens innledende fase.

Se mer og søk på denne linken.

Om Norsk Toppfotball

Norsk Toppfotball (NTF) er en interesseorganisasjon som består av fotballklubbene som spiller i Eliteserien og OBOS-ligaen. Målsettingen til NTF er å være ledende i utviklingen av norsk toppfotball på klubbnivå både sportslig, økonomisk, kommersielt og administrativt.

Organisasjonen ble etablert for å styrke og utvikle toppfotballen i Norge, og den fungerer som et bindeledd mellom klubbene og ulike interessenter, inkludert Norges Fotballforbund. Norsk Toppfotball arbeider aktivt med å fremme profesjonaliseringen av norsk fotball og legger vekt på å skape optimale betingelser for klubbene, både sportslig og økonomisk. Gjennom ulike initiativer og samarbeid jobber Norsk Toppfotball for å heve standarden og konkurransedyktigheten til norsk toppfotball på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Annonse: