Tromsø IL endrer sitt stadionnavn

Tromsø IL har byttet navn på sin stadion fra Alfheim til Romssa Arena. Grunnen er for å fremme det samiske språket og kulturen.

Tromsø IL og Troms Kraft har i flere år jobbet på hver sin kant for å løfte samisk språk og kultur. Nå forener de krefter og gir TILs hjemmebane navnet Romssa Arena. Målet er å gi den samiske kulturen sterkere synlighet gjennom toppfotballen

- Vi ønsker at Romssa Arena skal oppleves som hjemmebane for alle som bor i Nord-Norge. Det gjør vi gjennom et felles løft for å synliggjøre samisk språk og kultur sterkere på stadion og gjennom toppfotballen, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft og daglig leder Øyvind Alapnes i Tromsø IL.

Det nye navnet på TILs hjemmebane er en del av en større satsing på samisk språk og kultur i Troms og Finnmark. Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune - Troms, Sametinget og Tromsø IL varsler i dag en felles satsing for å løfte samisk språk og kultur. 

Tromsø er Nord-Norges største by og den kommunen i Norge med flest innbyggere registret i Sametingets valgmanntall. Sammen arbeider vi for å styrke det samiske språket og den samiske kulturen, bygge kunnskap om det samiske samfunnet og urfolksrettigheter, samt styrke og opprettholde mangfoldet i hele vår region. Nå skal vi løfte dette arbeidet i samarbeid med Tromsø IL. 

Det sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen i Troms og Finnmark fylkeskommune, varaordfører Marlene Bråten i Tromsø kommune og sametingsråd Runar Myrnes Balto i Sametinget. 

Bygger kjennskap til samisk språk

Navnet Romssa Arena betyr Tromsø sin arena på nord samisk. For Troms Kraft og Tromsø IL har det vært viktig å komme fram til et samisk navn med tilknytning til Tromsø IL og byen Tromsø. Det har også vært viktig å finne et navn som det er enkelt å uttale og som alle forstår. Men aller viktigst er ønsket om at navnet skal gi sterkere synlighet til det samiske språket og den samiske kulturen. 

- Som offentlig eid kraftselskap har vi et særegent samfunnsansvar knyttet til vår virksomhet. Vi ønsker å bidra til å ta vare på samisk språk og kultur i en tid hvor denne kulturen settes under press fra storsamfunnet. Dette inkluderer vår egen drift og utvikling av kraftproduksjon og nettinfrastruktur. Vi vet at vår virksomhet har konsekvenser for naturen og reinbeitedistriktene som blir berørt. Vi strekker oss derfor langt for å tilpasse og finne avbøtende tiltak, og vi vil også bidra til å støtte opp om samisk språk og kultur gjennom samarbeidet med Tromsø IL, sier Semmingsen.

Illustrasjon Romssa Arena. Foto: Erik Edland, TV2
Illustrasjon Romssa Arena. Foto: Erik Edland, TV2

Norsk og samisk identitet

Tromsø IL er en fotballklubb med et stort samfunnsengasjement. De siste årene har Tromsø-klubben vist at de kan ta en aktiv samfunnsrolle, også ovenfor det samiske samfunnet. Klubben er fornøyd med å ha fått Troms Kraft og sentrale offentlige aktører i nord med på en satsing som ikke kun handler om å endre navnet på stadion.

- Vi har gjennom flere år hatt et ønske om å løfte det samiske språket og den samiske kulturen gjennom vårt arbeid. Nå tar vi viktige steg videre i dette arbeidet. Sammen med Troms Kraft skal vi gi Romssa Arena en tydelig nordnorsk og samisk identitet, og gjennom samarbeidet med de offentlige aktørene skal vi utarbeide gode tiltak som forsterker denne satsingen, sier Alapnes. 

Første profesjonelle stadion i Europa

Når TIL hjemmebane bytter navn til Romssa Arena er dette første gang et stadion for profesjonell idrett i Europa benytter språket til et urfolk i navnet. Dette er også første gang et lag i norsk idrett får et sponsornavn som setter søkelys på et viktig samfunnsspørsmål, og ikke bare sponsorens merkevare. Slike sponsornavn finnes det få av også internasjonalt. Publikum som besøker Romssa Arena vil oppleve følgende endringer: 

- Det blir i løpet av årets sesong mulig å kjøpe samisk mat i kioskene på stadion. TIL vil fortsette å spille med det samiske kapteinsbindet og vi gjør den samiske speakeren til en permanent del av kampopplevelsen. Romssa Arena vil også være en møteplass hvor samisk organisasjonsliv kan møtes. I tillegg vil TIL reise ut og besøke skoleklasser. Vi skal inspirere barn og unge til å være fysisk aktive, men også bidra til at de kjenner på stolthet for den identiteten de har, sier Alapnes.

Romssa Arena, emballasje. Illustrasjon: Árvu
Romssa Arena, emballasje. Illustrasjon: Árvu

Støttes av Sametinget

Navnebyttet på TILs hjemmebane får støtte fra Sametinget. 

- Tromsø IL har lenge gått foran med å inkludere og synliggjøre samisk språk og kultur, senest med initiativet RomsaDál. Vi synes det er strålende at Tromsø IL, i samarbeid med sin samarbeidspartner Troms Kraft, synliggjør byens samiske navn og samisk kultur. At vi fremover vil ønskes velkommen til Romssa Arena er en synliggjøring jeg tror vil ha stor symboleffekt, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto.

Klare mål for arbeidet

Troms og Finnmark fylkeskommune – Troms og Tromsø kommune har klare mål for det arbeidet som skal utrettes i samarbeid med Sametinget og Tromsø IL. 

- Det at stadion får det samiske navnet Romssa Arena er bra for synligheten av vår kulturarv som samisk by og landsdel. Hver gang TIL spiller hjemmekamp blir det samiske navnet brukt. I tillegg vil fylkeskommunen, sammen med Tromsø kommune, Sametinget og Tromsø idrettslag komme med mange andre tiltak. Vi skal i løpet av året jobbe frem en felles plan for hvordan vi skal bekjempe hets og hatefulle ytringer, samt bidra til å øke mangfold og inkludering i vår region med hovedfokus på barn og unge, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen i Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Tromsø kommune vil sette barn og unge først i satsingen.

- Tromsø er Nord-Norges største by og den kommunen i Norge med flest innbyggere registrert i Sametingets valgmanntall. Det er vår plikt og vårt mandat å være stedet for å fremme samisk språk, kultur og dialog, også om vanskelige tema. Vi er også en by med en ung befolkning, og vi ser fram til å sette barn og unge først i dette viktige samarbeidet, sier varaordfører Marlene Berntsen Bråthen (Sp) i Tromsø kommune. 

Dialog med UiT

Samarbeidspartene har allerede innledet dialogen med UiT Norges arktiske universitet om tiltak som kan løfte samisk språk og kultur i Tromsø. 

- UiT er en kunnskapsinstitusjon som Stortinget allerede for 20 år siden ga et nasjonalt ansvar for forskning, utdanning og formidling om samisk språk og kultur. Vi ser et stort behov for å få denne kompetansen til større deler av samfunnet, og vi ser fram til å bli bedre kjent med dette samarbeidet og se hvordan vi kan bidra, sier Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UIT Norges arktiske universitet. 

Annonse: