HMS-kurs

Øverste leder er lovpålagt å ha opplæring i arbeidsmiljø. Idrettens Helsesenter kan tilby dere følgende e-kurs. 
Se mer her.

Annonse: