Masteroppgave om frivillige

Her kan du lese en masteroppgave om frivillighet på norske fotballklubbers kamparrangementer. 12 personer fra 3 toppklubber er intervjuet. 

Klikk her for å laste ned.

Oppgavne heter: Motiver for frivillighet ved norske toppfotballklubbers kamparrangement

Det er en kvalitativ studie om hva som motiverer frivillige til å arbeide ulønnet ved norske toppfotballklubbers kamparrangement og er en Masteroppgave i Idrettsvitenskap skrevet av Kjetil Søvik Henningsen

Annonse: