Rolle og ansvarsfordeling mellom styret og administrasjon

Her finner dere pesentasjonsmaterial kan brukes som utgangspunkt for diskusjon til videre arbeid med profesjonalisering av samspillet mellom styrets leder og daglig leder.

Annonse: