Styreportal

NTF har inngått en ikke-obligatorisk og ikke-eksklusiv rammeavtale med selskapet Admincontrol – https://admincontrol.com - som leverandør.

Denne styreportalen nåes på http://styreportal.toppfotball.noog vil gi de klubbene som benytter seg av løsningen:

Verdi for klubben:

 • Fleksibel og skalerbar løsning, som enkelt kan utvides til datterselskaper, komiteer og utvalg
 • Gir kontroll og sikkerhet for sensitive dokumenter på nett og iPad
 • Sparer tid og kostnader i forhold til distribusjon av papir
 • Profesjonaliserer og effektiviserer styrearbeidet
 • Gir sporbarhet, rapporter og logg over brukeraktivitet
 • Samler styre- og ledelsesdokumentasjon i et felles digitalt arkiv
 • Samler ulike tilganger og verv i konsern i samme løsning – ett brukernavn, samme pålogging
 • Innfrir formelle krav til informasjonskontroll

Verdi for styremedlemmer

 • Få en ferdig strukturert database med tilgang til aktuelle og historiske dokumenter
 • iPad gir samme muligheter som papir til å markere, tegne og skrive kommentarer og notater
 • Fritekstsøk i dokumenter gir rask og enkel tilgang til historiske data
 • Varsler om nye dokumenter
 • Kun én pålogging for verv i ulike selskaper
 • Tilgang online og offline, uansett tid og sted

Verdi for administrasjonen (ledelsen og styresekretær)

 • Sikker distribusjonskanal for dokumenter og møter
 • Etablerer en god og felles struktur for alle parter
 • Hurtig distribusjon og bedre oversikt gir færre ad-hoc henvendelser
 • Drag-and-drop for å laste opp mapper og dokumenter
 • Reduserer tid og kostnad til distribusjon
 • Koblinger mellom dokumenter, møter og saker
 • Reduserer mengden av e-post

NTF benytter selv løsningen.

Pris:

Det er fremforhandlet en svært hyggelig pris pr år for klubbene. Vis til rammeavtalen ved kontakt med Admincontrol.

Annonse: