Eliteserien er Norges klart mest spennende sponsorobjekt

Sponsor Insights årlige måling over landets mest spennende sponsorobjekter ble offentliggjort i dag. Målingen viser at Eliteserien er sponsormarkedets soleklare vinner med Den Norske Turistforening på andre plass fulgt av Norges Fotballforbund på tredjeplass.

- Vi opplever en sportslig positiv utvikling, og en publikumsøkning på 5,5% hittil i år. Det er naturlig nok særs motiverende for våre klubber og oss i Norsk Toppfotball å stå øverst på pallen.  Vi takker våre samarbeidspartnerne som har stått sammen med oss gjennom pandemien og opplever oss som et verdifullt sponsorat der ressursene brukes til mye samfunnsnyttig arbeid,  sier adm. direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland.

Her er de mest spennende sponsorobjektene

Sponsorundersøkelsen er en undersøkelse blant norske sponsorer, som gjennomføres de samme årene som kartleggingen av det norske sponsormarkedet.

90 sponsor-/markedsansvarlige i norske bedrifter fra selskaper som bedriver sponsing har gjennomført undersøkelsen. Utvalget har et samlet sponsorbudsjett på ca. 1 milliard kroner, dette tilsvarer ca. 20% av det totale norske sponsormarkedet. Utvalget i denne undersøkelsen representerer en større andel av sponsormarkedet enn ved de tidligere gjennomføringene i følge Sponsor Insight.

Nedenfor er svarfordelningen på spørsmålet: Hvilket sponsorobjekt vil du for tiden vurdere som det mest spennende i Norge?

Mest spennende sponsorobjekt i Norge. Kilde: Sponsor Insight

Bodø/Glimt gjør det svært bra i undersøkelsen og ingen andre klubber, uavhengig av idrett, oppnår en høyere plassering. Sportslig suksess og et bevisst arbeid med bærekraft gir tydelige resultater.

Det norske sponsormarkedet 21/22  - rapportforside fra Sponsor Insight

Se mer om denne undersøkelsen hos Sponsor Insight.

Annonse: