Forsikring

Norsk Toppfotball fremforhandlet en rammeavtale for den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Denne admninstreres via IF/NTF. I tillegg har vi inngått avtale med NISO vedr. karriereavbruddsforsikring. Disse samt andre forsikringer finner du informasjon om her.

Annonse: