Informasjon til klubber om permittering

Rettslig grunnlag for permittering/handlingsplan mv

Se dette dokumentet fra advokat Kleven & Kristiansen
(Oppdatert søndag 15. mars.

Dokumentet finnes også finnes på Klubbpakka.

Annonse: